Què és Aplifarma?

Aplifarma és un web enregistrat a l'Oficina de Patents i Marques amb la finalitat dins donar suport a les Oficines de Farmàcia, en allò relatiu a la nombrosa legislació que avui dia les afecta.

Mitjançant l'ús d'Aplifarma el farmacèutic aconsegueix uns avantatges evidents que ara veurem i que a aquesta primera fase consten del formulari d'Autoinspecció i d'un Check List

AVANTATGES PER A L'USUARI:

Pel que fa a l'Autoinspecció, el farmacèutic, responent a un seguit de preguntes dividides en set grups podrà obtenir un informe relatiu a quins apartats està realitzant correctament i quins no. Però l'aplicació va més enllà; en acabar de respondre a les preguntes (a l'actualitat més de 150) obtindrà la legislació que marca les infraccions possibles a les que està incorrent, i no només això, també obtindrà les possibles sancions econòmiques a les que pot veure's sotmès, des del mínim al màxim.

Es tracten diversos aspectes, com són:

  • 1. Requisits tècnics i documentació del local.
  • 2. Obligacions del farmacèutic.
  • 3. Productes farmacèutics.
  • 4. Cosmètics i productes de cura personal.
  • 5. Llei de protecció de dades.
  • 6. Prevenció de riscs laborals.
  • 7. Formulació magistral.

Aquest web està adaptada per a cadascuna de les diferents legislacions de cada Comunitat Autònoma. Lògicament, existeixen manifestes diferències entre la legislació que afecta a un farmacèutic de Cadis amb un altre de Madrid, de Barcelona o de Navarra, per exemple, tot i que en tots els casos l'informe els reveli quins articles estan infringint i quines sancions podrien tenir, les lleis es van actualitzant constantment. Aquestes actualitzacions a la legislació vigent (per exemple: la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, va patir modificacions al 2014 quedant el text Refós 1/2015, de 24 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris) poden ocasionar al farmacèutic períodes d'incompliment per desconeixement que són igualment sancionables, d'aquí la importància de realitzar una Autoinspecció de tant en tant, tot i les comunicacions que arribin des de la pròpia Aplifarma.

Aquest exemple ens serviria per la Llei de protecció de dades de caràcter personal, de 15/1999, de 13 de desembre, així com per a les diferents i variants lleis que afecten a la prevenció de riscs laborals.

Aquest web es va actualitzant automàticament amb els canvis legislatius que afecten a l'Oficina de Farmàcia. Aquests canvis són comunicats a cadascun dels farmacèutics interessats.

Un altre avantatge del web és que en ser nombrós en quant a preguntes, el farmacèutic pot respondre, i deixar-ho de fer mentre la pàgina desa les respostes automàticament. Només és necessari fer servir l'opció de desar en finalitzar cada grup.

Si es complimenta d'una sola vegada, el més normal és no trigar més de 20 minuts.

La pàgina va acompanyada d'un Call-Center per a tota Espanya per dubtes tant de software com legislatives que es respondran de forma on-line abans de 24 hores excepte els caps de setmana, sempre de forma totalment anònima. En casos d'elevada complicació que requereixin més suport, Aplifarma compta amb juristes especialitzats del sector que, amb molt de gust, es posen a disposició del farmacèutic que així ho requereixi, també de forma anònima.

CHECK LIST:

Igualment Aplifarma ha desenvolupat juntament amb el Dr. Granda un Check-List diari i aplicable a les obligacions diàries que coincideixen amb final de mes, final de trimestre, així com per afegir incidències i comentaris, mitjançant el seguiment de paràmetres de diferents protocols com el control de temperatures i caducitats, comprovació de llibres, etc.

Aquesta autocomprovació diària es pot aconseguir sol·licitant al seu distribuïdor l’enllaç d’instal·lació pel mòbil i la tauleta. Tant per Android com IOS, igual que el vídeo explicatiu d'ús. El fet de treballar-ho en forma d'App és una petita revolució dins els ajuts al farmacèutic pel desenvolupament de la seva tasca. Funciona de forma totalment anònima, i si es fa servir com a clau d'accés el nombre de la Seguretat Social de l'oficina de farmàcia es podrà mostrar o imprimir en cas d'inspecció.

Equip d'Aplifarma